Sửa Macbook bị liệt phím, không nhận phím

Thương hiệu:
Phân loại: