Ram Laptop TEAM 8GB DDR4 Bus 2400Mhz

Thương hiệu: Team
Phân loại: Ram