Ram Laptop TEAM 4GB DDR4 Bus 2400Mhz

Thương hiệu: Team
Phân loại: Ram