Ram Laptop Samsung 4GB DDR4 Bus 2133MHz

Sắp về
Thương hiệu: Samsung
Phân loại: Ram