Ram Laptop Kingston 8GB DDR3 Bus 1600Mhz

Thương hiệu: Kingston
Phân loại: Ram