Ram Laptop Kingston 4GB DDR3 Bus 1333Mhz

Thương hiệu: Kingston
Phân loại: Ram