Ram Laptop Kingston 2GB DDR3 Bus 1333Mhz

Thương hiệu: Kingston
Phân loại: Ram