Ram Laptop KingMax 2GB DDR3 Bus 1333Mhz Mới 99%

Thương hiệu: Kingmax
Phân loại: Ram