Ram Laptop AXPRO 4GB DDR3 Bus 1600Mhz

650.000₫
Thương hiệu:
Phân loại: