Ram Laptop AXPRO 2GB DDR3 Bus 1600Mhz

Thương hiệu: Axpro
Phân loại: Ram