Ram Laptop AVEXIR 4GB DDR3 Bus 1600Mhz

Thương hiệu: Avexir
Phân loại: Ram