Pin Laptop Samsung R428, 210, Q310, NP-Q320, NP-R428, R522, R720, X360

Thương hiệu: Samsung
Phân loại: Pin