Pin Laptop HP CQ32, CQ42, CQ56, CQ62, G32, G42, 2000

Thương hiệu: Hp
Phân loại: Pin