Pin laptop Dell Inspiron 3148, 11 3000 3148

Thương hiệu: Dell
Phân loại: Pin