Pin laptop HP mini 2133 2140

Thương hiệu: Hp
Phân loại: Pin