Ổ Cứng Laptop Seagate 500GB

Thương hiệu: Seagate
Phân loại: Ổ cứng