Ổ Cứng Laptop Hitachi 500GB

Thương hiệu: Hitachi
Phân loại: Ổ cứng