Ổ Cứng Laptop Hitachi 320GB

Thương hiệu: Hitachi
Phân loại: Ổ cứng