Mainboard Macbook Air các đời

Thương hiệu: Apple
Phân loại: Mainboard