Macbook Air mid 2010 / 13.3 inch /Core 2 Duo / Ram 2G / SSD 64G - Mới 98%

7.800.000₫
Thương hiệu:
Phân loại: