Danh Mục Tham Khảo Pin Laptop DELL

PIN LAPTOP DELL/  DELL LAPTOP BATTERY
STT MODEL CÁC DÒNG MÁY TƯƠNG THÍCH KHÁC GIÁ
PIN DELL
Link
Onebyone
A. Dell Alienware Series
1 PIN DELL ALIENWARE M11X DELL BATTERY ELIENWARE M11    
2 PIN DELL ALIENWARE 17 18 ZIN DEL BATTERY ELIENWARE 17 ZIN    
3 PIN DELL ALIENWARE 14 M14X ZIN DELL BATTERY ELIENWARE 14 ZIN    
B. Dell Inspiron Series
1 PIN DELL INSPIRON MINI 1012 PIN BATTERY DELL INSPIRON MINI 1012    
2 PIN DELL INSPIRON MINI 10 6CELL DELL BATTERY MINI 10 6CELL 1010V 1011 1110 1012    
3 PIN DELL INSPIRON MINI 10 3CELL DELL BATTERY MINI  10 3CELL 1010V 1011 1110 1012    
4 PIN DELL INSPIRON D630M 9CELL DELL BATTERY 630M/E1405  Inspiron 640M  1405    
5 PIN DELL INSPIRON D630M 6CELL DELL BATTERY 630M/E1405  Inspiron 640M  1405    
6 PIN DELL INSPIRON 9300 9CELL DELL BATTERY 9300/6000 9CELL    
7 PIN DELL INSPIRON 9300 6CELL DELL BATTERY 9300/6000    
8 PIN DELL INSPIRON 910 8CELL DELL BATTERY MINI 910 8CELL    
9 PIN DELL INSPIRON 910 4CELL DELL BATTERY MINI 910 4CELL    
10 PIN DELL INSPIRON 700M 8CELL DELL BATTERY 700M 8CELL    
11 PIN DELL INSPIRON 700M 6CELL DELL BATTERY 700M 6CELL    
12 PIN DELL INSPIRON 6400 9CELL DELL BATTERY 6400 9CELL    
13 PIN DELL INSPIRON 1525 9CELL DELL BATTERY 1525 9CELL    
14 PIN DELL INSPIRON 1525 6CELL DELL BATTERY 1525 Inspiron 1526 1545 1440    
15 PIN DELL INSPIRON 1520 9CELL DELL BATTERY 1520  9CELL    
16 PIN DELL INSPIRON 1520 6CELL DELL BATTERY 1520 Inspiron: 1521 1720  1721  Vostro: 1500  1700    
17 PIN DELL INSPIRON 15 7537 DELL BATTERY 7537    
18 PIN DELL INSPIRON 14V DELL BATTERY 14V/N4030    
19 PIN DELL INSPIRON 14R 15R DELL BATTERY 14R/15R N4010  N4110  1540 2420 2520 3450 3550 3555 3750 4050 5110  3010 5010 5040 / Vostro 1440 1450 1540 3420 3520 5050    
20 PIN DELL INSPIRON 1464 DELL BATTERY 1464/1564 Inspiron 1764    
21 PIN DELL INSPIRON 1425 DELL BATTERY 1425/80L6    
22 PIN DELL INSPIRON 1420 DELL BATTERY 1400/1420    
23 PIN DELL INSPIRON 13Z DELL BATTERY 13Z/1370    
24 PIN DELL INSPIRON 1320 DELL BATTERY INSPRION 1320    
25 PIN DELL INSPIRON 1300 DELL BATTERY 1300    
26 PIN DELL INSPIRON 1210 MINI 12 DELL BATTERY MINI INSPRION 1210/12    
27 PIN DELL INSPIRON 1120 DELL BATTERY 1120    
28 PIN DELL 6400 Inspiron DELL BATTERY 6400 Inspiron 6000 9200  XPS M170 M1710  E1505  E1705 XPS Gen 2 / VOSTRO 1000 / Inspiron 6400 1501 E1501 E1505 PD945 PD946 GD761 KD476 PD942 M6300 M6400    
29 PIN DELL 1464 9CELL DELL BATTERY 1464 9CELL    
30 PIN DELL 1400 9CELL DELL BATTERY 1400 9CELL    
31 PIN DELL 14/15R 9CELL DELL BATTERY 14/15R 9CELL    
32 PIN DELL 132 DELL BATTERY 132/1370    
33 PIN DELL 14Z-5423 zin DELL BATTERY 14Z-5423 zin    
34 PIN DELL 14 (7437) DELL BATTERY 7437 (BH 6 tháng)    
C. Dell Latitude Series
1 PIN DELL LATITUDE Z600 DELL BATTERY Z600    
2 PIN DELL LATITUDE XT3 DELL BATTERY LITUDE XT3    
3 PIN DELL LATITUDE X300  DELL BATTERY X300 4CELL    
4 PIN DELL LATITUDE E6430U DELL BATTERY E6430U    
5 PIN DELL LATITUDE E6420 DELL BATTERY LATITUDE E6420 / INSPIRON 5420 5520 5720 7720 7520  / Vostro 3360 3460 3560     
6 PIN DELL LATITUDE E6420 DELL BATTERY E6420(DVD)    
7 PIN DELL LATITUDE E6400 9CELL DELL BATTERY LATITUDE E6400 9CELL    
8 PIN DELL LATITUDE E6400 6CELL DELL BATTERY LATITUDE E6400 E6500 E6410 E6510 M6400 M4400 M2400 M4500    
9 PIN DELL LATITUDE E6220 DELL BATTERY E6220 / E6320 E5530 E6430 E6520 E6530 E6330 E5220 E6230    
10 PIN DELL LATITUDE E5400 DELL BATTERY LATITUDE E5400 E5500 E5510 E5410    
11 PIN DELL LATITUDE E4300 DELL BATTERY LATITUDE E4300 E4310    
12 PIN DELL LATITUDE E4200 DELL BATTERY LATITUDE E4200    
13 PIN DELL LATITUDE D820 DELL BATTERY D820 D830 Latitude D531 DF192 DF230 DF249 GX047 CF623 CF704 D531 M4300 N672K XD736 FF232    
14 PIN DELL LATITUDE D620 9CELL DELL BATTERY D620 9CELL    
15 PIN DELL LATITUDE D620 6CELL DELL BATTERY D620 D630 D640    
16 PIN DELL LATITUDE D600 DELL BATTERY D600/D510/D610 Latitude D500 500M 510M 600M D500 D505 6Y270 D530 D520    
17 PIN DELL LATITUDE D420 DELL BATTERY D420/D430    
18 PIN DELL LATITUDE D410 DELL BATTERY D410    
19 PIN DELL LATITUDE 3440 DELL BATTERY 14Z-4321 / 3421 / 5537 5421 3521 / Vostro 2421 2521 / Inspiron 17 (3721) 17R (5721)  / Latitude 3440 3540 3542 3541 3537 3737 5521    
20 PIN DELL LATITUDE 10E DELL BATTERY LATITUDE 10E    
21 PIN DELL LATITUDE Z DELL BATTERY LATITUDE Z ZIN    
22 PIN DELL LATITUDE 10 TABLET DELL BATTERY LATITUDE 10 TABLET    
23 PIN DELL 1100 12CELL DELL BATTERY 1100 12CELL  1100 1150 5100  5150  5160 Latitude 100L     
24 PIN DELL D810 DELL BATTERY D810    
25 PIN DELL D800 DELL BATTERY D800    
D. Dell Studio Series
1 PIN DELL STUDIO XPS 1640 DELL BATTERY 1640 / XPS 16 1640 1645 1647    
2 PIN DELL STUDIO XPS 1340 DELL BATTERY 1340    
3 PIN DELL STUDIO 1745 DELL BATTERY 1745    
4 PIN DELL STUDIO 1735 DELL BATTERY 1735 / STUDIO 1737    
5 PIN DELL STUDIO 1535 DELL BATTERY 1535 Studio 1537 1536 1555 1557 1558    
6 PIN DELL STUDIO 1450 DELL BATTERY studio 1450 1457 1458 U597P W358P    
7 PIN DELL STUDIO 1435 DELL BATTERY 1435    
E. Dell Vostro Series
1 PIN DELL VOSTRO V131 DELL BATTERY V131 14z-411Z    
2 PIN DELL VOSTRO V13 DELL  BATTERY V13/V130    
3 PIN DELL VOSTRO 3400 3500 DELL BATTERY VOSTRO V3400/V3500    
4 PIN DELL VOSTRO 3300 8CELL DELL BATTERY V3300 8cell / VOSTRO 3350    
5 PIN DELL VOSTRO 3300 4CELL DELL BATTERY V3300 4CELL /  VOSTRO 3350    
6 PIN DELL VOSTRO 1200 DELL BATTERY VOSTRO V1200    
7 PIN DELL VOSTRO 1014 DELL BATTERY VOSTRO 1014/A840 Vostro A860 1410 1015 PP38L PP37L 1088    
8 PIN DELL 1310 1510 Vostro DELL BATTERY 1310 1510 Vostro 1310 1320 1510 1520 2510 T112C T114C T116C N950C N956C    
9 PIN DELL VOSTRO 5460 ZIN 5470 5560 DELL BATTERY VOSTRO 5460 ZIN 5470 5560    
10 PIN DELL 1400 9CELL DELL BATTERY 1400 9CELL    
F. Dell Xps Series
1 PIN DELL XPS M1530 9CELL DELL BATTERY 1530 9CELL    
2 PIN DELL XPS M1530 6CELL DELL BATTERY 1530    
3 PIN DELL XPS M1330 9CELL DELL BATTERY 1330 9CELL    
4 PIN DELL XPS M1330 6CELL DELL BATTERY 1330 1318 M1330    
5 PIN DELL XPS M1210 DELL BATTERY XPS M1210    
6 PIN DELL XPS 15Z-L511 DELL BATTERY XPS 15Z L511    
7 PIN DELL XPS 15-L521 DELL BATTERY XPS15 L521    
8 PIN DELL XPS 14Z-L412 DELL BATTERY 14Z L412    
9 PIN DELL XPS 14-L421 DELL BATTERY XPS14 L421    
10 PIN DELL XPS 14 XPS 15 DELL BATTERY XPS14/XPS15  L401X L501X L521X L502X L701X L702X    
11 PIN DELL XPS 1730 DELL BATTERY 1730    
12 PIN DELL XPS12 DELL BATTERY XPS12,XPS13    
G. Dell Mini Series
1 PIN DELL MINI 9 DELL BATTERY MINI 9/910  ZIN    
2 PIN DELL MINI 12-6CELL DELL BATTERY MINI 12-6CELL    
Mua Pin Laptop DELL Uy Tín - Giá Tốt
Website: Aladanh.com.vn - Hotline: 0911.235.333
Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận