Ram Samsung DDR3L 8G buss 1600 cho Laptop

Thương hiệu: Samsung
Phân loại: Ram